Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Meteorologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Numericko modeliranje
 
Numeričko modeliranje, odnosno numerička prognoza vremena, kreće sa stanovišta da se, znajući trenutno vremensko stanje, razvoj procesa može predstaviti matematičkim formulacijama fizičkih zakona. Tako predstavljene zakonitosti (sistem nehomogenih parcijalnih nelinearnih diferencijalnih jednačina) nemaju tačna analitička rešenja i metodom parametrizacije sistem nehomogenih nelinearnih parcijalnih diferencijalnih jednačena se svode na sistem homogenih linearnih parcijalnih diferencijalnih jednačika koji se rešava metodom konačnih razlika. Počevši od trenutnog stanja rešava se sistem jednačina za svaku tačku u određenoj oblasti i za svaki korak u vremenu.
Globalni modeli pokrivaju cijelu planetu, a regionalni ograničenu oblast. Da bi se predstavili procesi u nižim slojevima atmosfere moraju se koristiti modeli sa finom rezolucijom, odnosno gušćom mrežom tačaka u kojim se vrši računanje. Kako su računarski resursi ograničeni, a vrijeme je takođe limitirajući faktor, numerički modeli veoma fine rezolucije se koriste za manje, ograničene, oblasti, dok se početni i bočni uslovi uzimaju iz globalnih modela koji imaju znatno grublju rezoluciju.
U ZHMS Crne Gore su u operativnoj upotrebi NMM-HIRES i WRF-NMM model. U oba slučaja se nestovanjem (ugnježđivanjem modela u model) dolazi do veoma fine horizontale i vertikalne rezolucije i kao rezulat dobija prognostički materijal visoke preciznosti i pouzdanosti. Početni i bočni uslovi, odnosno granični, se dobijaju iz GFS iz NCEP - Washingtona (USA) i Evropskog centra za srednjoročnu prognozu vremena, ECMWF iz Readinga (UK).
Dio prognostičkog materijala je i Vama na raspolaganju.

***
***