Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Meteorologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Depozicija pustinjskog aerosola
 
Suva depozicija Vlažna depozicija
48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 *** 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120
Nekoliko stotina miliona tona mineralnog aerosola (pustinjska prašina i pijesak) godišnje uđe u atmosferu iz Saharske pustinje. Atmosferki uslovi ponekad uslove podizanje aerosola do visine od nekoliko kilometara, a onda i transport hiljadama kilometara daleko od izvora.
Pustinjski aerosol utiče na globalnu klimu, termički balans, kiselost kiša, biohemiju mora, ljudsko zdravlje, transport, turizam...
Sporadične pješčane oluje u zapadnoj i centralnoj Sahari u proljećnim i nešto manje u ljetnjim mjesecima uzrokuju pojavu tzv. prljavih kiša u Crnoj Gori i okruženju. Nije rijedak slučaj, u istom dijelu godine, taloženja pustinjskog aerosola i u danima bez padavina (suva depozicija).

Dio produkata DREAM modela je i Vama na raspolaganju.