Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Meteorologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Fenologija
 
Fenologija je nauka koja proučava zakonitosti periodičnih pojava (faza) u razviću biljaka i životinja i njihovu zavisnost od faktora spoljne sredine. Najstarija fenološka osmatranja ima Japan, gdje zbog tradicionalnog ”praznika cvetanja trešnje “ postoje zapisi o datumu cvjetanja trešnje još od 812.godine.
U agrometeorologiji fenološki podaci, pored meteoroloških, predstavljaju osnovu za proučavanje uticaja vremena i klime na razviće biljaka. Oni u stvari predstavljaju biološke granice u kojima se ispituje odnos biljaka prema uslovima spoljne sredine. Biljke kao indikatori vremena i klime imaju veliki značaj pri proučavanju klime nekog područja. Primjena fenoloskih podataka u poljoprivredi je mnogostruka. Prije svega služe kao osnova za fenoklomatološka ispitivanja, na osnovu kojih se za svaku poljoprivrednu kulturu mogu dobiti bioklimatski pokazatelji , koji govore o potrebi određene biljke za toplotom i vlagom u svakoj fazi njenog razvića. Fenologija ima veliku primjenu i u voćarstvu. Pri podizanju novih zavoda zasada izbor sorata treba vršiti na fenološkoj osnovi. Prije svega, da bi se dobili maksimalni prinosi,treba izabrati one sorte za koje su lokalni ekološki uslovi optimalni, a zatim sorte koje se međusobno oprašuju i istovremeno cvjetaju. Samo tada pčele mogu prenositi polen i izvšiti oplodnju.
U Crnoj Gori se fenološka osmatranja sistematski sprovode od 1951. godine, u sedam kategorija i to:
voćke 2017
vinova loza
šumsko drveće 2017
ratarske kulture 2017
ratarske kulture 2017(2)
biljne bolesti i štetočine
pčela
opšti poljski radovi