Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

18.04.2018.
Temperatura mora u 13:00h

Budva: 18Herceg Novi: 18Bar: 18Petrovac: 17Ulcinj: 17

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
7. Nov 2019.
Posjeta predstavnika Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju

Predstavnica Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ), Leonie Reimers, boravila je u radnoj posjeti Crnoj Gori 13.12.2018. godine i tom prilikom posjetila je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS).

U okviru ove posjete organizovan je obilazak hidrološke stanice na Plavnici. Ova hidrološka stanica predstavlja jednu od stanica koja je unaprijeđena kroz prvu fazu projekta Adaptacija na klimatske promjene u prekograničnom upravljanju rizikom od poplava za Zapadni Balkan (CCAWB) finansiranog od strane Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)). Pored predstavnice BMZ-a terenskom obilasku prisustvovali su i rukovodilac projekta CCAWB Gerrit Bodenbender, njegova saradnica na projektu Biljana Medenica, kao i direktorica GIZ kancelarije za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Brigitte Heuel-Rolf. Predstavnici ZHMS-a održali su kratke prezentacije na terenu o istorijskim podacima same hidrološke stanice kao i o karakteristikama Skadarskog jezera, rijeke Bojane i uzajamne povezanosti Albanije i Crne Gore kada je ovaj region u pitanju. Predstavnicu BMZ-a je između ostalog interesovalo i koji su to problemi i nedostaci sa kojima se susrećemo i koje akcije treba preduzeti po tom pitanju.
SEPTEMBAR 2019
NK
KOL
PV
PG
BR
UL
Temperatura vazduha oC
Tmax na 2m‚
30.4
28.7
31.0
36.0
30.7
31.6
Tmin na 2m
5.8
-0.2
0.6
11.6
13.9
10.5
Tsr na 2m
18.1
14.1
16.0
24.4
23.6
22.1
Tmin na 5 cm
3.0
-2.0
-3.0
10.0
12.0
6.0
Temperatura zemljišta oC
Tmax na 5 cm dubine
32.3
23.4
22.8
35.6
37.6
x
Tmin na 5 cm dubine
8.4
12.8
10.6
14.6
16.1
x
Tmax na 20 cm dubine
24.3
20.1
19.6
31.2
30.3
x
Tmin na 20 cm dubine
16.3
12.9
13.8
19.1
18.1
x
Padavine
Ukupna količina (mm)
67.2
49.2
28.9
58.8
118.2
48.3
Br.dana sa padav. (≥1mm)
13
11
9
9
7
6
Max visina snijega (cm)
0
0
0
0
0
0
Stanje tla (preovlađujuće)
1
1
1
0
0
0
             
Terenskoj posjeti prisustvovali su takođe predstavnici Opštine Golubovci, Dražen Bjelobrković i Predrag Madžarović. Kao predstavnici ZHMS-a učestvovali su Biljana Kilibarda, pomoćnica direktora Sektora za hidrologiju i Sektora za ispitivanje kvaliteta voda i vazduha, Darko Brajušković, pomoćnik direktora Sektora za prognozu vremena i meteorološki monitoring i Sektora za meteorologiju, Darko Novaković, načelnik Odsjeka mreže hidroloških stanica, Ervin Kalač i Danijela Bubanja, samostalni savjetnici III u Odsjeku mreže hidroloških stanica.
Category:Aktuelnosti